Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση αντικειμένου δημοσιότητας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ"

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  37.200,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  29/11/2022
Ημερομηνία Λήξης:  09/12/2022
DOWNLOAD (999,70KB) PDF

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο "Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το έτος 2022-2023".

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  9.610,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  21/09/2022
Ημερομηνία Λήξης:  03/10/2022

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο 'Υπηρεσίες Υποδοχής και Φύλαξης επί της εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έτους 2022"

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  26.040,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  29/08/2022
Ημερομηνία Λήξης:  12/09/2022
DOWNLOAD (858,06KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ.

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  74.400,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  03/08/2022
Ημερομηνία Λήξης:  22/08/2022
DOWNLOAD (1.507,79KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ.

Κατηγορία:  Δημόσιες Συμβάσεις
Προϋπολογισμός:  74.400,00 €
Ημερομηνία Έναρξης:  01/06/2022
Ημερομηνία Λήξης:  17/06/2022

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Κατηγορία

Κατάσταση