Εξοπλισμός υγείας υψηλής τεχνολογίας για τις περιοχές γεωγραφικής ιδιαιτερότητας – μαγνητικός τομογράφος στο νοσοκομείο Ρόδου-Δωδεκάνησα

Το έργο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Πρόκειται για τον μοναδικό Τομογράφο του Νομού Δωδεκανήσου, μιας αρκετά μεγάλης σε έκταση και πληθυσμό περιοχή (185.000 κατοίκους) ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (1.800.000 επισκέπτες ετησίως) ,η οποία μέχρι την προμήθεια εξυπηρετούνταν μόνο από Μονάδες της Κρήτης και της Αθήνας. Υπολογίζεται (βάσει στοιχείων των ασφαλιστικών ταμείων) ότι κατά το έτος 2000 μετακινήθηκαν προς Αθήνα για εξέταση μαγνητικής τομογραφίας 1000 ασθενείς με ένα τουλάχιστο συνοδό.


Το συγκρότημα μαγνητικής τομογραφίας 1,5Τ αποτελεί μηχάνημα υπερσύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας υψηλής ευκρίνειας ιατρικής απεικόνισης με ανεξάρτητο σύστημα διασφάλισης ποιότητας – ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου. Η σχετική προμήθεια έγινε μετά από Διεθνή Διαγωνισμό τον Σεπτέμβριο του 2002 έναντι 1.492.000 Ευρώ και η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, μόλις μερικούς μήνες αργότερα, το 2003.

Το υπερσύγχρονο όργανο άλλαξε δραστικά τα δεδομένα στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών του Νομού και των επισκεπτών του και συμπλήρωσε τη πτέρυγα της απεικονιστικής ιατρικής του νοσοκομείου της Ρόδου, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και αποσυμφόρηση αντίστοιχων Διαγνωστικών Μονάδων απεικόνισης υψηλής τεχνολογίας στην Αθήνας και της Κρήτης, καθώς και στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ρόδου και της χώρας γενικότερα. Από τα πρώτα έτη της λειτουργίας του στον Μ.Τ. διενεργούνται περισσότερο από 5 εξετάσεις την ημέρα , και άνω των  1000 ετησίως.

Το νέο συγκρότημα λειτουργεί ως Μονάδα ενταγμένη διοικητικά, επιστημονικά, και λειτουργικά στο υφιστάμενο βάσει του οργανισμού Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας. Απασχολούνται ήδη 2 ιατροί, 3 χειριστές και μία γραμματέας, ενώ αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση της πρόσληψης ακόμα 3 χειριστών και  1 νοσηλευτή .Με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η Μονάδα ενισχύεται από την συνδρομή ενός επικουρικού ιατρού.
Τομέας Παρέμβασης
  • Υγεία/Κοινωνική Αλληλεγγύη
  • Κοινωνία της Πληροφορίας και     
    Τηλεπικοινωνίες
Περιοχή Υλοποίησης
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος Υλοποίησης
2002 -2003
Χρηματοδότηση
  • Προϋπολογισμός: 1.492.000,00€
  • Δημόσια Δαπάνη: 100,00 %
  • Κοινοτική Συμμετοχή: 75,00 % της Δ.Δ.
  • Εθνική Συμμετοχή: 25,00 % της Δ.Δ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης
Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
Φορέας Υλοποίησης
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Υπεύθυνος:
Μπαρουξής Γεώργιος, Διοικητής 
Διεύθυνση: Άγιοι Απόστολοι
Τ.Κ.: 851 00 
Πόλη: Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 80000      
Φάξ: 22410 66410      
E-Mail: geobarou@hol.gr