Ολοκληρωμένη παρέμβαση αποιδρυματισμού και κοινωνικής ενσωμάτωσης παιδιών με αναπηρίες στη Θεσ/κη

Τα έργο στοχεύει στην αποασυλοποίηση και κοινωνική ένταξη Ατόμων με Αναπηρίες που ζουν σε χώρους με ασυλικό μοντέλο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις κοινωνικοοικονομικής επανένταξης των νέων  με βαριές αναπηρίες που ζουν σε Ιδρυματικό περιβάλλον.

Το έργο αφορά φιλοξενία  και ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης είκοσι τεσσάρων (24) περιθαλπόμενων σε χώρους τεσσάρων (4) κατοικιών εντός ιδιόκτητου οικίσκου του Κέντρου Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ) Αγιος Δημήτριος.    

Η παρέμβαση αποασυλοποίησης εκτός από την λειτουργία των προστατευμένων κατοικιών και χώρου εκπαίδευσης στην ημιαυτόνομη διαβίωση των Αμεα, περιλαμβάνει και ενέργειες ανάπτυξης δεξιοτήτων στους φιλοξενούμενους , κατάρτισης του προσωπικού καθώς και δράσεις και παρεμβάσεις προσέλκυσης εθελοντών και επικοινωνίας στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. 

Η διαμονή των περιθαλπόμενων σε  κατοικίες με τον σύγχρονο εξοπλισμό  εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης φροντίδας με στόχο την ολική αποασυλοποίηση των περιθαλπόμενων του ΚΕ.ΠΕ.Π  μέχρι το τέλος 2008. 

Οι ένοικοι των κατοικιών έχουν επιλεγεί από την διεπιστημονική ομάδα του ιδρύματος αφού αξιολογήθηκαν οι ικανότητες τους το επίπεδο εκπαίδευσης , η αυτονομία τους και η προσαρμοστικότητα τους. Επιπλέον έχουν εκπαιδευτεί σε ενδιάμεσες δομές  και υποστηρίζονται διαρκώς με υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης.

Η καινοτομία της παρέμβασης του ΚΕΠΕΠ «Αγιος Δημήτριος» έγκειται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επιτυγχάνοντας το τελικό αποτέλεσμα μέσα από αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλοενισχυόμενες δράσεις και παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κατευθύνσεις 
Ετσι:

 • Η διαμονή των περιθαλπόμενων στις κατοικίες εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης φροντίδας και ενίσχυσης της   κοινωνικό-οικονομικής  ένταξης  των ενοίκων.
 • Η κατάρτιση του προσωπικού αναβαθμίζει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών, δημιουργεί δίκτυα συνεργασιών και ενισχύει και επιβραβεύει την θετική στάση των εργαζομένων προλαμβάνοντας ψυχολογική κόπωση/ επαγγελματική εξουθένωση
 • Η ενίσχυση του εθελοντισμού ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία και μειώνει το λειτουργικό κόστος των δομών
 • Η επικοινωνία προλαμβάνει το «στίγμα» για  τις δομές, αναπτύσσει θετικές στάσεις και αντιλήψεις στην τοπική κοινωνία, ενισχύει το αίσθημα υπερηφάνειας των εργαζομένων και προσελκύει εθελοντική προσφορά.

Με την υλοποίηση της ολοκληρωμένης παρέμβασης επιτυγχάνεται:

 • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ΑμΕΑ μετά την αποασυλοποίηση
 • Σταδιακή μείωση του αριθμού των ΑμΕΑ σε ασυλικού τύπου ιδρύματα
 • Μείωση του κόστους περίθαλψης και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Στήριξη στις οικογένειες των περιθαλπόμενων
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Το έργο δημιουργεί βιώσιμη υποδομή και εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα συνεχίζοντας την διαδικασία για όλους τους περιθαλπόμενους του κέντρου και μεταφέροντας την γνώση και εμπειρία του σε εργαζόμενους άλλων φορέων.

Τομέας Παρέμβασης
 • Υγεία
Περιοχή Υλοποίησης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος Υλοποίησης
1/11/2002 - 28/2/2005
Χρηματοδότηση
 • Προϋπολογισμός: 903.478,00 €
 • Δημόσια Δαπάνη: 100,00 %
 • Κοινοτική Συμμετοχή: 75,00 % της Δ.Δ.
 • Εθνική Συμμετοχή: 25,00 % της Δ.Δ.
Ταμείο Συγχρηματοδότησης
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο)
Φορέας Υλοποίησης

Κέντρο Περίθαλψης Παίδων(ΚΕΠΕΠ) « Αγιος Δημήτριος»
Υπεύθυνος: Κάζας Κυριάκος
Διεύθυνση:

Τ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 62


Τ.Κ.:

555 35


Πόλη:

ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Τηλέφωνο:

2310326156, 2310301102, 2310310910, 2310326001


Φάξ:

2310 302400


E-Mail: kepep@otenet.gr & kekno@otenet.gr