Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα

Email Alert

μπάλα μπλε με φάκελο Γραφτείτε στην λίστα ενημερώσεων μέσω email.
περισσότερα

Προκηρύξεις Έργων Δικαιούχων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  01/10/2023
Ημερομηνία Λήξης:  08/05/2015
DOWNLOAD (370,62KB) ZIP
DOWNLOAD (323,68KB) ZIP

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας»– Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  29/05/2016
Ημερομηνία Λήξης:  15/06/2015
DOWNLOAD (962,34KB) PDF

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την για την ανάθεση του Θέματος 1.1 του Υποέργου 2 «Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Μονάδων ΠΦΥ της ΥΠΕ και Διαπίστευση Πιλοτικής Μονάδας» – 7Η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Ημερομηνία:  07/09/2015
Ημερομηνία Λήξης:  22/09/2015
DOWNLOAD (172,58KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  04/08/2015
Ημερομηνία Λήξης:  22/08/2015
DOWNLOAD (633,57KB) PDF

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Ημερομηνία:  03/08/2015
Ημερομηνία Λήξης:  04/09/2015
DOWNLOAD (960,66KB) PDF

Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού

Ημερομηνία:  31/07/2015
Ημερομηνία Λήξης:  24/08/2015
DOWNLOAD (901,58KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου– Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  24/07/2015
Ημερομηνία Λήξης:  24/08/2015
DOWNLOAD (1.020,82KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος– Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ”

Ημερομηνία:  22/07/2015
Ημερομηνία Λήξης:  04/08/2015
DOWNLOAD (461,46KB) PDF

Ανοιχτός πρόχειρος διαγωνισμός

Ημερομηνία:  21/07/2015
Ημερομηνία Λήξης:  25/08/2015
DOWNLOAD (160,83KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  08/06/2015
Ημερομηνία Λήξης:  22/06/2015
DOWNLOAD (601,51KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας/ Ε.Κ.Π.Α.

Ημερομηνία:  04/06/2015
Ημερομηνία Λήξης:  25/06/2015
DOWNLOAD (571,20KB) PDF

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων– Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ημερομηνία:  21/05/2015
Ημερομηνία Λήξης:  20/06/2015
DOWNLOAD (1.256,21KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου– Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  20/05/2015
Ημερομηνία Λήξης:  02/06/2015
DOWNLOAD (786,01KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου– Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  20/05/2015
Ημερομηνία Λήξης:  02/06/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου – Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.)

Ημερομηνία:  11/05/2015
Ημερομηνία Λήξης:  25/05/2015
DOWNLOAD (511,07KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικού επόπτη - "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Εθελοντικός Οργανισμός μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα"

Ημερομηνία:  30/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  15/05/2015
DOWNLOAD (276,83KB) PDF

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: "Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας & Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε πανελλαδική κλίμακα" - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία:  30/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  01/06/2015
DOWNLOAD (1.945,05KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου - Αστική Εταιρεία "ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ "

Ημερομηνία:  30/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  15/05/2015
DOWNLOAD (549,10KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  30/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  15/05/2015
DOWNLOAD (276,57KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ"

Ημερομηνία:  21/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  04/05/2015
DOWNLOAD (424,40KB) PDF

Πρόσκλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  20/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  11/05/2015
DOWNLOAD (1.236,60KB) ZIP

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Οργάνωση και υποστήριξη ημερίδων-συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, εκπαιδευτικών δράσεων και μετακινήσεων» για την Πράξη με τίτλο «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημοσίων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων» - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  17/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  25/05/2015
DOWNLOAD (1.525,96KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  03/04/2015
Ημερομηνία Λήξης:  20/04/2015
DOWNLOAD (903,26KB) PDF
DOWNLOAD (657,02KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  24/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  08/04/2015
DOWNLOAD (608,62KB) PDF
DOWNLOAD (900,61KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  20/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  03/04/2015
Συνημμένα αρχεία

Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» – Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  19/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  03/04/2015
DOWNLOAD (861,13KB) PDF
DOWNLOAD (750,31KB) PDF

Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» – Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  12/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  27/03/2015
DOWNLOAD (873,68KB) PDF

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την "Κατασκευή Θερμοκηπίου" για την Πράξη με τίτλο "Ένταξη των ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας στην παραγωγική διαδικασία - Ανάπτυξη Δράσης Λειτουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου - (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "Νέοι Ορίζοντες"

Ημερομηνία:  10/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  26/03/2015
DOWNLOAD (855,22KB) PDF

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Εξοπλισμού" για την Πράξη με τίτλο "Ένταξη των ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας στην παραγωγική διαδικασία - Ανάπτυξη Δράσης "Λειτουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου"- (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "Νέοι Ορίζοντες"

Ημερομηνία:  10/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  26/03/2015
DOWNLOAD (716,62KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  10/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  24/03/2015
DOWNLOAD (465,20KB) PDF

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής παρουσίας και ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης» – ΑΝΑΣΑ - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές

Ημερομηνία:  02/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  17/03/2015
DOWNLOAD (1.128,23KB) PDF

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Παράγωγη υλικού για την προβολή του έργου» – ΑΝΑΣΑ - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές

Ημερομηνία:  02/03/2015
Ημερομηνία Λήξης:  17/03/2015
DOWNLOAD (4.032,00KB) PDF

Επαναπροκήρυξη τμήματος 2 του υποέργου 3 με τίτλο: «Ηλεκτρονικές εφαρμογές» στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων» – Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  16/02/2015
Ημερομηνία Λήξης:  23/03/2015
DOWNLOAD (756,16KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  11/02/2015
Ημερομηνία Λήξης:  27/03/2015
DOWNLOAD (464,58KB) PDF

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών

Ημερομηνία:  09/02/2015
Ημερομηνία Λήξης:  24/02/2015
DOWNLOAD (518,99KB) PDF
DOWNLOAD (713,62KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  09/02/2015
Ημερομηνία Λήξης:  24/02/2015
DOWNLOAD (677,91KB) PDF

Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία:  06/02/2015
Ημερομηνία Λήξης:  20/02/2015
DOWNLOAD (492,39KB) PDF
DOWNLOAD (742,25KB) PDF

Πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία:  05/02/2015
Ημερομηνία Λήξης:  19/02/2015
DOWNLOAD (1.042,79KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη δράσης: "Λειτουργία κρητικού εδεσματοπωλεΊου"-Ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοινωνικού Συνεταιρισμου Περιορισμενης Ευθυνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) Χανίων» – Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Χανίων

Ημερομηνία:  29/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  13/02/2015
DOWNLOAD (260,92KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» – Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  26/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  25/02/2015
DOWNLOAD (1.013,04KB) PDF
DOWNLOAD (82,38KB) PDF

Αναζήτηση

Κατάσταση