Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα

Email Alert

μπάλα μπλε με φάκελο Γραφτείτε στην λίστα ενημερώσεων μέσω email.
περισσότερα

Προκηρύξεις Έργων Δικαιούχων

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών – Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας

Ημερομηνία:  17/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  31/05/2013
DOWNLOAD (317,07KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς»

Ημερομηνία:  17/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  01/05/2013
DOWNLOAD (687,05KB) PDF

Προμήθεια εξοπλισμού για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ημερομηνία:  12/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  29/04/2013
DOWNLOAD (157,02KB) ZIP

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού - Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Χανίων

Ημερομηνία:  11/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  10/05/2013
DOWNLOAD (245,02KB) PDF

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Εκτύπωση Αφισών και Φυλλαδίων, την Ανατύπωση Έντυπου Υλικού και την Αντιγραφή Δεδομένων σε Cd και Dvd

Ημερομηνία:  09/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  23/04/2013
DOWNLOAD (249,04KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά - Ελπίς»

Ημερομηνία:  05/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  19/04/2013
DOWNLOAD (673,91KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Οδηγού – Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Ημερομηνία:  05/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  19/04/2013
DOWNLOAD (131,57KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» (2η Δράση του 5ου Υποέργου της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 374700)

Ημερομηνία:  04/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  23/04/2013
DOWNLOAD (1.287,84KB) ZIP

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου μας για τη Δημοπράτηση του Υποέργου – 8 «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής»

Ημερομηνία:  02/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  17/04/2013
DOWNLOAD (1.304,48KB) PDF
DOWNLOAD (71,66KB) PDF

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών Προβολής-Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Ημερομηνία:  01/04/2013
Ημερομηνία Λήξης:  17/04/2013
DOWNLOAD (165,52KB) PDF

Προμήθεια καταγραφικών θερμοκρασίας - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ημερομηνία:  27/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  16/04/2013
DOWNLOAD (856,97KB) PDF

Προμήθεια ισοθερμικής τσάντας για αποστολή εξοπλισμού (κιτ) συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ημερομηνία:  26/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  19/04/2013
DOWNLOAD (866,81KB) PDF

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για το υποέργο «Ευαισθητοποίηση δυνητικά δικαιούχων φορέων για την οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενουσών οικογενειών για ψυχικά πάσχοντες καθώς και ευαισθητοποίηση της κοινότητας»- Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας

Ημερομηνία:  22/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  23/04/2013
DOWNLOAD (906,18KB) PDF

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού του Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά Ελπίς": ένας (1) λογιστής, δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, δύο (2) επόπτες

Ημερομηνία:  21/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  04/02/2013
DOWNLOAD (2.272,55KB) RAR

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Ημερομηνία:  21/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  30/03/2013
DOWNLOAD (273,22KB) PDF
DOWNLOAD (113,22KB) PDF

Πρόσκληση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμηθείας Δυο Οχημάτων Μετακίνησης Προσωπικού - Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Ημερομηνία:  19/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  03/04/2013
DOWNLOAD (359,24KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία:  15/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  01/04/2013
DOWNLOAD (374,00KB) PDF
DOWNLOAD (309,18KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού - Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»

Ημερομηνία:  15/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  01/04/2013
DOWNLOAD (306,02KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού - Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»

Ημερομηνία:  15/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  01/04/2013
DOWNLOAD (313,70KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου στο Πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια Εξοπλισμού» - Κοι.Σ.Π.Ε 10ου Το.Ψ.Υ Αττικής «Διαδρομές»

Ημερομηνία:  15/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  29/03/2013
DOWNLOAD (230,35KB) PDF

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ημερομηνία:  14/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  14/05/2013
DOWNLOAD (913,99KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές – Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ημερομηνία:  12/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  27/03/2013
DOWNLOAD (503,49KB) PDF

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το υποέργο με τίτλο "Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και κωδικοποίηση των νεοπλασιών" - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  08/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  26/03/2013
DOWNLOAD (670,82KB) PDF

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το υποέργο με τίτλο "Διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια δημόσιας υγείας στις περιφέρειες α. Σύγκλισης (Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης), β. Σταδιακης εξοδου (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας), γ. Σταδιακής εισόδου (Νότιου Αιγαίου) - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)"

Ημερομηνία:  08/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  29/03/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία:  05/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  22/03/2013
DOWNLOAD (299,06KB) PDF

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου μας για τη Δημοπράτηση του Υποέργου – 5 "Παραγωγή Οδηγών και Προσκλήσεων" της Πράξης "Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής" του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με κωδικό αριθμό ΜIS 371406.

Ημερομηνία:  04/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  21/03/2013
DOWNLOAD (606,16KB) ZIP

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού - Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ)

Ημερομηνία:  04/03/2013
Ημερομηνία Λήξης:  15/03/2013
DOWNLOAD (730,79KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού - Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

Ημερομηνία:  26/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  20/03/2013
DOWNLOAD (520,62KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων καταρτιζόμενων (Επαναπροκήρυξη) – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕΚ/ ΚΨΥ

Ημερομηνία:  25/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  11/03/2013
DOWNLOAD (467,60KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός της Πράξης [ 371373] του υποέργου με τίτλο "Ευαισθητοποίηση δυνητικά δικαιούχων φορέων για την οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενουσών οικογενειών για ψυχικά πάσχοντες καθώς και ευαισθητοποίηση της κοινότητας" – Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία Σ.Ο.Ψ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ

Ημερομηνία:  08/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  22/02/2013
DOWNLOAD (933,82KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων καταρτιζόμενων σε Προγράμματα Κατάρτισης - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕΚ/ ΚΨΥ)

Ημερομηνία:  05/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  11/02/2013
DOWNLOAD (215,18KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την δράση του Catering - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Δυτ. Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία:  05/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  11/02/2013
DOWNLOAD (323,50KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση στελέχους – Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία

Ημερομηνία:  05/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  05/02/2013
DOWNLOAD (1.476,62KB) PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων καταρτιζόμενων σε Προγράμματα Κατάρτισης - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕΚ/ ΚΨΥ)

Ημερομηνία:  01/02/2013
Ημερομηνία Λήξης:  18/02/2013
DOWNLOAD (416,50KB) PDF
Συνημμένα αρχεία

Επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας για την υποστήριξη της πράξης : "Πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι παιδιών με χρόνια αναπηρία "HOME CARE"

Ημερομηνία:  31/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  20/02/2013
DOWNLOAD (802,93KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία:  21/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  06/02/2013
DOWNLOAD (315,31KB) PDF

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επισκευές και Διαρρυθμίσεις Χώρου - Κοι.Σ.Π.Ε. Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας "ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ"

Ημερομηνία:  18/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  01/02/2013
DOWNLOAD (219,23KB) PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων – Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.

Ημερομηνία:  15/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  01/02/2013
DOWNLOAD (864,37KB) RAR

Ανακοίνωση της ακύρωσης διαγωνισμού (Διακήρυξη 2542/23-11-2012)

Ημερομηνία:  09/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  09/01/2013
DOWNLOAD (174,58KB) PDF

Απόφαση Ακύρωσης του διαγωνισμού υπ’ αριθ. 2542/23-11-12 για το υποέργο 2 "Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" της Πράξης [372829] Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία

Ημερομηνία:  09/01/2013
Ημερομηνία Λήξης:  09/01/2013
DOWNLOAD (255,31KB) PDF

Αναζήτηση

Κατάσταση