Ευρετήριο Όρων ΕΣΠΑ

φακός μεγέθυνσηςΕπιλέξτε εδώ για να βρείτε όρους του ΕΣΠΑ.
περισσότερα

Email Alert

μπάλα μπλε με φάκελο Γραφτείτε στην λίστα ενημερώσεων μέσω email.
περισσότερα

Προκηρύξεις Έργων Δικαιούχων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔ/ΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡ/ΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ "Η ΑΜΥΜΩΝΗ" στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» – Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"

Ημερομηνία:  23/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  09/02/2015
DOWNLOAD (1.407,78KB) PDF
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  16/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  13/02/2015
DOWNLOAD (433,03KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"

Ημερομηνία:  07/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  22/01/2015
DOWNLOAD (1.357,21KB) PDF
 

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής (σετ στοματικής φροντίδας, ατομικά φαρμακεία, φαρμακεία για τα σχολειά)» – ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία:  05/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  20/01/2015
DOWNLOAD (434,33KB) PDF
 

Διαγωνισμός για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

Ημερομηνία:  02/01/2015
Ημερομηνία Λήξης:  09/01/2015
DOWNLOAD (1.056,17KB) PDF
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έργου ιδιωτικού δικαίου – Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  29/12/2014
Ημερομηνία Λήξης:  20/01/2015
DOWNLOAD (881,72KB) PDF
 

Πρόσκληση για πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού

Ημερομηνία:  15/12/2014
Ημερομηνία Λήξης:  12/01/2015
DOWNLOAD (486,51KB) PDF
Αίτηση συμμετοχής
DOWNLOAD (329,99KB) PDF
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου – Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.

Ημερομηνία:  09/12/2014
Ημερομηνία Λήξης:  23/12/2014
DOWNLOAD (705,92KB) PDF
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:  08/12/2014
Ημερομηνία Λήξης:  22/12/2014
DOWNLOAD (587,53KB) PDF
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ" Δ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
DOWNLOAD (807,72KB) PDF
 

Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για τη διενέργεια των εξετάσεων- Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ημερομηνία:  26/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  07/01/2015
DOWNLOAD (1.686,84KB) PDF
 

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης » - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ημερομηνία:  26/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  11/12/2014
DOWNLOAD (862,45KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού - Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες»

Ημερομηνία:  10/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  24/11/2014
DOWNLOAD (375,89KB) PDF
 

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  25/11/2014
DOWNLOAD (427,12KB) PDF
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων
DOWNLOAD (353,44KB) PDF
 

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  25/11/2014
DOWNLOAD (345,36KB) PDF
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων
DOWNLOAD (353,44KB) PDF
 

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  25/11/2014
DOWNLOAD (425,46KB) PDF
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων
DOWNLOAD (353,44KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου - Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  04/01/2015
DOWNLOAD (422,61KB) PDF
Παράταση
DOWNLOAD (356,54KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου - Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  04/01/2015
DOWNLOAD (431,67KB) PDF
Παράταση
DOWNLOAD (356,54KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου - Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  04/01/2015
DOWNLOAD (435,95KB) PDF
Παράταση
DOWNLOAD (356,54KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση δυο οχημάτων για ένα έτος - ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής

Ημερομηνία:  07/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  22/11/2014
DOWNLOAD (329,68KB) PDF
 

Ανοικτός Διαγωνισμός για το υποέργο 3 "Προβολή του έργου, κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας & ευαισθητοποίηση της κοινότητας – ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ"

Ημερομηνία:  05/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  09/12/2014
DOWNLOAD (1.870,70KB) PDF
 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 4 "Προμήθεια Λογισμικού Διεπαφής – Πανεπιστήμιο Πατρών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας"

Ημερομηνία:  05/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  24/11/2014
DOWNLOAD (12.486,99KB) PDF
 

Προκήρυξη Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 4 «Πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» – Τ.Ε.Ι. Αθηνών–Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ)

Ημερομηνία:  05/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  10/12/2014
DOWNLOAD (1.527,41KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ημερομηνία:  03/11/2014
Ημερομηνία Λήξης:  28/11/2014
DOWNLOAD (639,39KB) PDF
 

Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία:  31/10/2014
Ημερομηνία Λήξης:  11/11/2014
DOWNLOAD (301,12KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη"

Ημερομηνία:  29/10/2014
Ημερομηνία Λήξης:  13/11/2014
DOWNLOAD (2.335,83KB) PDF
 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 2 «Ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών και προβολή του έργου» – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ημερομηνία:  22/10/2014
Ημερομηνία Λήξης:  24/11/2014
DOWNLOAD (1.133,99KB) PDF
 

Δημόσιος Πρόχειρος Προμήθειας Υπηρεσιών και Αγαθών / Υλικών - Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ημερομηνία:  13/10/2014
Ημερομηνία Λήξης:  29/10/2014
DOWNLOAD (553,87KB) PDF
 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τηv Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» - Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΚΕ

Ημερομηνία:  08/10/2014
Ημερομηνία Λήξης:  23/10/2014
DOWNLOAD (417,57KB) PDF
 

Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου

Ημερομηνία:  07/10/2014
Ημερομηνία Λήξης:  22/10/2014
DOWNLOAD (385,93KB) PDF
 

Διαπίστευση Μεθόδων Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Γρίπης για το υποέργο 5 - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ημερομηνία:  24/09/2014
Ημερομηνία Λήξης:  09/10/2014
DOWNLOAD (910,24KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ημερομηνία:  05/09/2014
Ημερομηνία Λήξης:  22/09/2014
 

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου - Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Ημερομηνία:  05/09/2014
Ημερομηνία Λήξης:  22/09/2014
DOWNLOAD (716,73KB) PDF
 

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών» - Άνοδος ΑμΚΕ

Ημερομηνία:  04/09/2014
Ημερομηνία Λήξης:  19/09/2014
DOWNLOAD (635,90KB) PDF
 

Τακτικός Διαγωνισμός με τίτλο "Ηλεκτρονικές εφαρμογές"- Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

Ημερομηνία:  03/09/2014
Ημερομηνία Λήξης:  06/10/2014
DOWNLOAD (2.080,16KB) PDF
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:  01/09/2014
Ημερομηνία Λήξης:  15/09/2014
DOWNLOAD (162,79KB) PDF
 

Πρόσκληση προμήθειας επαγγελματικού οχήματος

Ημερομηνία:  18/08/2014
Ημερομηνία Λήξης:  05/09/2014
DOWNLOAD (375,96KB) PDF
 

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

Ημερομηνία:  05/08/2014
Ημερομηνία Λήξης:  09/09/2014
DOWNLOAD (2.009,16KB) PDF
 

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

Ημερομηνία:  05/08/2014
Ημερομηνία Λήξης:  15/09/2014
DOWNLOAD (1.556,03KB) PDF
 

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

Ημερομηνία:  05/08/2014
Ημερομηνία Λήξης:  15/09/2014
DOWNLOAD (1.343,59KB) PDF
 

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

Ημερομηνία:  01/08/2014
Ημερομηνία Λήξης:  10/09/2014
DOWNLOAD (1.724,14KB) PDF
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου -Περίληψη τεύχους διακήρυξης
DOWNLOAD (443,93KB) PDF
 

Αναζήτηση

Κατάσταση