Αποφάσεις Ένταξης Έργων

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» DOWNLOAD DOWNLOAD
«Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» DOWNLOAD
«Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» DOWNLOAD DOWNLOAD
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» DOWNLOAD DOWNLOAD
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» DOWNLOAD
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5070144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 1ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής » με Κωδικό ΟΠΣ 5041776 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041461 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 DOWNLOAD DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5038359 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5038171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035311 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5038017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5070144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ. ΟΠΣ 5070506 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κωδ. ΟΠΣ 5070507 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κωδ. ΟΠΣ 5070592 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κωδ. ΟΠΣ 5070518 DOWNLOAD
Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κωδ. ΟΠΣ 5073453 DOWNLOAD
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κωδ. ΟΠΣ 5041461 DOWNLOAD